Υλοποίηση του 3D Printed Robot “Intel Open Bot”

ΤΡΕΙΛΕΡ

ΒΙΝΤΕΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ

Results

Good job! Click on the button below to get the certificate for this module.

Get your certificate

Oh no, nice try!

Try again!

#1. Η τεχνολογία που χρησιμοποιείται στην εκτύπωση 3D ονομάζεται:

#2. PLA είναι ένα βιοπλαστικό υλικό που έχει ως βάση πόρους αμύλου

#3. Ένα 3D αντικείμενο που πρόκειται να εκτυπωθεί θα πρέπει να αποθηκευτεί ως:

#4. Μόλις τμηματοποιήσετε (slice) το αντικείμενό σας σε ποια μορφή αρχείου αποθηκεύεται?

#5. Το αρχείο.gcode περιέχει ένα σύνολο οδηγιών που λένε στον εκτυπωτή 3D τι να κάνει και πώς να το κάνει.

#6. Οι εξωτερικές γραμμές μιας 3D εκτύπωσης ονομάζονται:

#7. Το υψος του στρώματος (layer height) περιγράφει το πάχος των εξωτερικών τοίχων του εκτυπώσιμου αντικειμένων.

#8. Όλα τα νήματα PLA εκτυπώνονται στις ίδιες θερμοκρασίες

#9. Η ευθυγράμμιση πλατφόρμας (Bed leveling) είναι υποχρεωτική πριν ξεκινήσετε την εκτύπωση σας.

#10. Πριν τοποθετήσετε το νήμα στον εκτυπωτή σας πρέπει να:

#11. Ο αισθητήρας υπερήχων χρειάζεται για να λειτουργήσει:

#12. Την αντίσταση την συνδέουμε στο μακρύτερο ποδαράκι του LED

#13. Η αντισταση που συνδέεται στο LED

#14. Ο διακόπτης συνδέεται με το θετικό και το αρνητικό της θήκης της μπαταρίας

#15. Οι αισθητήρες και το Arduino συνδέονται με ένα τροφοδοτικό των

#16. Το LED μπορεί να συνδεθεί τυχαία με τη θετική και αρνητική πηγή

#17. Πώς υπολογίζει ο αισθητήρας ταχύτητας την ταχύτητα;

#18. Ο Arduino Nano είναι:

#19. Οι κινητήρες έχουν προκαθορισμένη θετική και αρνητική πλευρά.

Finish

Get your certificate for module 1

[field id="name"]

Hello New Robot!

Username*
First name*
Last name*
Email*
Password*
Confirm Password*
Country*
Occupation*

Hello Robot!

Login