Διαδικτυακή συνάντηση Ιουνίου 2022

Οι συνεργάτες οργάνωσαν επίσης μια διαδικτυακή συνάντηση μέσω Zoom στις 17 Ιουνίου!

Συζήτησαν τη μεθοδολογία του διαδικτυακού μαθήματος εκπαίδευσης: «Χρήση ρομπότ για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων σε ενήλικες εκπαιδευόμενους»

Get your certificate for module 1

[field id="name"]

Hello New Robot!

Username*
First name*
Last name*
Email*
Password*
Confirm Password*
Country*
Occupation*

Hello Robot!

Login