Post-test

Изберете правилния отговор:*
Колко сигурни се чувствате в отговора си?
(1 означава, че изобщо не сте сигурни - 5 означава, че сте напълно сигурни)**
Методът Tinkering дава възможност за изява на способностите на всеки човек чрез адаптиране на средата към неговите нужди.*
Колко сигурни се чувствате в отговора си?
(1 означава, че изобщо не сте сигурни - 5 означава, че сте напълно сигурни)**
Трудно ли беше да отговорите на предишните два въпроса? Ще намерите тези теми в Модул 1.
В ролята на обучител на робота (изберете правилните):*
Колко сигурни се чувствате в отговора си?
(1 означава, че изобщо не сте сигурни - 5 означава, че сте напълно сигурни)**
В рамките на предметите, основаващи се на умения, роботите:*
Колко сигурни се чувствате в отговора си?
(1 означава, че изобщо не сте сигурни - 5 означава, че сте напълно сигурни)**
Трудно ли беше да отговорите на предишните два въпроса? Ще намерите тези теми в Модул 2.
Кога изкуственият интелект е по-ефективен от учените?*
Колко сигурни се чувствате в отговора си?
(1 означава, че изобщо не сте сигурни - 5 означава, че сте напълно сигурни)**
Кое от изброените не е задължителен компонент на ИИ?*
Колко сигурни се чувствате в отговора си?
(1 означава, че изобщо не сте сигурни - 5 означава, че сте напълно сигурни)**
Трудно ли беше да отговорите на предишните два въпроса? Ще намерите тези теми в Модул 3.
На фигурата е показано използването на нотацията D-H за ставите и връзките на манипулатора. Изберете всички верни твърдения.
*
Колко сигурни се чувствате в отговора си?
(1 означава, че изобщо не сте сигурни - 5 означава, че сте напълно сигурни)**
Форматът URDF може да опише:*
Колко сигурни се чувствате в отговора си?
(1 означава, че изобщо не сте сигурни - 5 означава, че сте напълно сигурни)**
Трудно ли беше да отговорите на предишните два въпроса? Ще намерите тези теми в Модул 4.
Роботиката обърква и усложнява развитието и възстановяването на хората със специални нужди.*
Колко сигурни се чувствате в отговора си?
(1 означава, че изобщо не сте сигурни - 5 означава, че сте напълно сигурни)**
Жестомимичният език не е универсален.*
Колко сигурни се чувствате в отговора си?
(1 означава, че изобщо не сте сигурни - 5 означава, че сте напълно сигурни)**
Трудно ли беше да отговорите на предишните два въпроса? Ще намерите тези теми в Модул 5.
След като разрежете 3d моделът, в какъв файлов формат ще бъде записан?*
Колко сигурни се чувствате в отговора си?
(1 означава, че изобщо не сте сигурни - 5 означава, че сте напълно сигурни)**
Ултразвуковият сензор се нуждае от*
Колко сигурни се чувствате в отговора си?
(1 означава, че изобщо не сте сигурни - 5 означава, че сте напълно сигурни)**
Трудно ли беше да отговорите на предишните два въпроса? Ще намерите тези теми в Модул 6.

Get your certificate for module 1

[field id="name"]

Hello New Robot!

Username*
First name*
Last name*
Email*
Password*
Confirm Password*
Country*
Occupation*

Hello Robot!

Login