ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ

Видео

Преглед на видеото

#1. Кога изкуственият интелект е по-подходящ за работата пред учените?

#2. Кое от изброените не е предимство на изкуствения интелект в образованието?

#3. В коя ситуация е по-добре да се използват роботи с изкуствен интелект вместо хора?

#4. Кой е недостатъкът на виртуалното обучение на ИИ?

#5. Кое от посочените не е задължителен компонент на изкуствения интелект?

Finish

Results

Good job! Click on the button below to get the certificate for this module.

Get your certificate

Oh no, nice try!

Try again!

Get your certificate for module 1

[field id="name"]

Hello New Robot!

Username*
First name*
Last name*
Email*
Password*
Confirm Password*
Country*
Occupation*

Hello Robot!

Login