Ролята на роботиката в образованието

Видео

Преглед на видеото

#1. Посочете верния отговор:

#2. Персонализирането на обучението е концепция, тясно свързана с образователната роботика

#3. Методът на бърникане (Tinkering) дава възможност за усвояване на нови умения и знания по пасивен и неангажиращ начин.

#4. Методът на бърникане (Tinkering) дава възможност за изява на възможностите на всеки човек чрез адаптиране на средата към неговите нужди.

#5. Умението за обобщаване на дадена концепция .................. за придобиване и образователната роботика може да бъде ................. в това отношение.

#6. Терминът "образователен" означава именно, че той обучава и съпровожда не толкова в ученето, колкото в правилното и конструктивно използване на наученото.

Finish

Results

Good job! Click on the button below to get the certificate for this module.

Get your certificate

Oh no, nice try!

Try again!

Get your certificate for module 1

[field id="name"]

Hello New Robot!

Username*
First name*
Last name*
Email*
Password*
Confirm Password*
Country*
Occupation*

Hello Robot!

Login