Курс на обучение

Партньорите разработиха уеб-базиран курс за обучение, състоящ се от 6 модула, насочен към целевите групи за повишаване на капацитета им да използват роботи за обучение на възрастни. Използвани са видеоклипове, анимации и казуси, за да се представи информацията по начин, който е лесен за разбиране от нетехническа аудитория. Специфичните модули са посветени на различни аспекти на образованието, например ролята на роботите в образователния процес, моделиране и основи на роботиката, използване на изкуствен интелект, технология за 3D печат и образователни роботи за хора с увреждания. Въоръжени с базата данни, ръководството и онлайн курса за обучение, преподавателите, които се интересуват от използването на роботи за подпомагане на обучаемите, ще имат необходимите знания и умения, за да започнат.

Now you can watch the teaser videos to learn more about the Course “Use of Robots to Support Educational Outcomes for Adult Learners”.

Моля, регистрирайте се с вашето име и имейл адрес, за да получите достъп до целият обучителния курс. Неговият дигитален формат ви приветства да подобрите своите знания и умения от комфорта на вашето работно място или дома. Допълнителните ресурси и тестове ще подобрят вашите перспективи и професионално развитие.

Pre-test

Course

Post-test

Post-test

Отвори

Предварителният и последващият тест са част от процеса на оценка на курса за обучение, изготвен в проекта HEART, но те също са част от процедурата за самооценка. Анонимният въпросник ще ни помогне да оценим курса на обучение и да го подобрим в бъдеще, ние ценим вашата обратна връзка.

Hello Robot!

Login

Get your certificate for module 1

[field id="name"]

Hello New Robot!

Username*
First name*
Last name*
Email*
Password*
Confirm Password*
Country*
Occupation*