Τεχνητή νοημοσύνη: Αναδυόμενες ευκαιρίες για τους τομείς της επιστήμης και της εκπαίδευσης

ΤΡΕΙΛΕΡ

ΒΙΝΤΕΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ

Results

Good job! Click on the button below to get the certificate for this module.

Get your certificate

Oh no, nice try!

Try again!

#1. Πότε η τεχνητή νοημοσύνη είναι καταλληλότερη για τη δουλειά από τους επιστήμονες;

#2. Ποια από τα ακόλουθα δεν είναι οφέλη της τεχνητής νοημοσύνης στην εκπαίδευση;

#3. Σε ποια περίπτωση είναι καλύτερο να χρησιμοποιείτε ρομπότ με AI αντί για ανθρώπους;

#4. Ποιο είναι το μειονέκτημα της χρήσης της εικονικής εκπαίδευσης AI;

#5. Ποιο από αυτά δεν αποτελεί υποχρεωτικό στοιχείο μιας τεχνητής νοημοσύνης;

Finish

Get your certificate for module 1

[field id="name"]

Hello New Robot!

Username*
First name*
Last name*
Email*
Password*
Confirm Password*
Country*
Occupation*

Hello Robot!

Login