Ο ρόλος της ρομποτικής στην εκπαίδευση

ΤΡΕΙΛΕΡ

ΒΙΝΤΕΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ

Results

Good job! Click on the button below to get the certificate for this module.

Get your certificate

Oh no, nice try!

Try again!

#1. Διαλέξτε την σωστή απάντηση:

#2. Η εξατομίκευση της μάθησης συνδέεται ως έννοια έντονα με τα εκπαιδευτικά ρομπότ

#3. Η μέθοδος Tinkering επιτρέπει την εκμάθηση νέων δεξιοτήτων και θεμάτων με παθητικό και απρόσωπο τρόπο.

#4. Η μέθοδος Tinkering επιτρέπει επιτρέπει στις ικανότητες κάθε ατόμου να αναδυθούν προσαρμόζοντας το στο περιβάλλον και στις ανάγκες του.

#5. Στην ικανότητα της γενίκευσης ……………… που έχει αποκτηθεί, τα εκπαιδευτικά ρομπότ μπορούν να προσφέρουν ……………...

#6. Ο όρος εκπαιδευτικός σημαίνει ότι εκπαιδεύει και συνοδεύει όχι τόσο στην διαδικασία μάθησης αλλά στην σωστή και εποικοδομητική χρήση αυτών που διδάχθηκαν

Finish

Get your certificate for module 1

[field id="name"]

Hello New Robot!

Username*
First name*
Last name*
Email*
Password*
Confirm Password*
Country*
Occupation*

Hello Robot!

Login